Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Ritus & Tempelbouw
© VisualActivityr 2014
Samen met E.L. Kruyne en D.C.J. van Peype, Het woord gezocht. Den Haag 2001 (herdruk in 2015). In: Vrijmetselaren 250 jaar en meer (Red. prof. dr. A.W.F.M. van de Sande en M.J.M. de Haan) Z.p. 2006: ‘Een “groot gezin’, De Louisa State 1869-2002’, blz. 341-345, ‘Het tijdperk van oorlog en vrede : 1906-heden’, blz. 345-351, ‘Een nieuwe tijd?’, blz. 351-391, ‘De laatste 50 jaar’, blz. 391-403. In: Vrijmetselarij: vandaag en morgen (Red. prof. dr. A.W.F.M. van de Sande en M.J.M. de Haan) Z.p. 2006: ‘De vrijmetselarij heeft een mooie toekomst achter de rug’, blz. 47-63, De Louisa State als voorbeeld van Continuïteit en Caritas’, blz. 249-251. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Den Haag 2006. (verscheen ook als: Le Grand Orient des Pays Bas, Aperçu historique, Der Grossosten der Niederlande, ein geschichtlicher Aufriss. The Grand East of the Netherlands, A journey through history). Het Leerlingboekje. ‘ Een beschouwing na de inwijding’, Den Haag 2007, blz. 9-16. Als Redacteur Het Gezellenboekje. Den Haag 200,7 ‘Kristalheldere wetten’, blz. 81-85. Als redacteur: Het Meesterboekje. Den Haag 2007. Op weg naar het begin, een boekje voor wie heeft besloten lid te worden van de Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Den Haag 2008. Door een beslagen raam, een beschouwing over vrijmetselarij. Den Haag 2008 Gotthold Ephraïm Lesssing, De vijf gesprekken van Ernst en Falk in de vertaling van A.R. Overbeek met de vervolgen van Johann Gottfried Herder en Friedrich Schlegel en een zesde gesprek uit onze tijd. Ingeleid en toegelicht door M.J.M. de Haan. Den Haag 2009.
De Stichting Ritus en Tempelbouw, De Stichting is zelfstandig, onafhankelijk, zij is of vertegenwoordigt niet een bepaalde stroming binnen de Vrijmetselarij, noch de Orde en werkt in het Nederlandse taalgebied. Zij stelt zich tot doel met haar activiteiten, waaronder eerst en vooral het tijdschrift Thoth, onderzoek en studie op het gebied van de Vrijmetselarij te bevorderen en aan de resultaten daarvan ruime bekendheid te geven.