Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Brussel 2012
© VisualActivityr 2014
18 april 2012 symposium 1Vrije Universiteit Brussel De Belgische en Nederlandse Vrijmetselarij ‘Wat kunnen we van elkaar leren’
Het Karakter van de Nederlandse Vrijmetselarij Kunnen de veelheid aan Orden en Obedienties in Nederland en Belgie nog wat van elkaar leren?