Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij E-boeken
© VisualActivityr 2014
Tekst van En plotseling is het geschiedenis Tekst van Waarvoor en Waarover Tekst van Evangelie, Gezag en Autonomie Tekst van Huizinga’s Homo Ludens en de ernst van de vrijmetselarij Tekst van Het spel of de knikkers Tekst van de symboliek van de bouwmeesters bij Subirachs Tekst van Cirkel, Driehoek, Vierkant
En plotseling is het geschiedenis Oorspronkelijk    een    lezing    uit    2011    voor    de    correspondenten    van    Ritus    en Tempelbouw   over   een   project,   dat   niet   van   de   grond   kwam,   om   wat   meer   gegevens over de sociografie van Loges en Orde te krijgen.
Tekst van En plotseling is het geschiedenis Tekst van En plotseling is het geschiedenis
Waarvoor en Waarover Een lezing over THOTH bij de zestigste jaargang in 1999: Het karakter van Thoth en waarom dat zo moet blijven
Tekst van Waarvoor en Waarover Tekst van Waarvoor en Waarover
Evangelie, Gezag en Autonomie Een tweespraak tussen gevoel en verstand Een   bewerking   van   een   essay   uit   een   bundel   die   in   2005      tot   stand   kwam   door   dat aan   een   vijftiental   auteurs   gevraagd   werd   op   grond   van   een   aan   je   voorgelegde tekst      (in   mijn   geval   uit   Prof.   dr   Heering’s,   Geloof   en   openbaring )   een   beschouwing te   geven.   De   bundel   heette   Tegendraads,   vrijzinnige   stemmen   op   het   kruispunt   van denken    en    geloven.    Het    boekje    verscheen    onder    redactie    van    vier    Leidse theologen.
Tekst van Evangelie, Gezag en Autonomie Tekst van Evangelie, Gezag en Autonomie
HUIZINGA'S Homo ludens en de ernst van de vrijmetselari j from labour to refreshment? Voordracht   bij   het   30   jarig   bestaan   van   de   Reguliere   Grootloge   van België op 28 november 2009 te Brussel
Tekst van Huizinga’s Homo Ludens en de ernst van de vrijmetselarij Tekst van Huizinga’s Homo Ludens en de ernst van de vrijmetselarij
HET SPEL OF DE KNIKKERS een discours over methode Dit   is   een   herziene   voorstudie   (ca.   2012?)   voor   mijn   boek    Een   punt   van   vereniging, vrijmetselarij als mensenwerk, dat eind 2015 zal verschijnen.
Tekst van Het spel of de knikkers Tekst van Het spel of de knikkers
DE SYMBOLIEK VAN DE BOUWMEESTERS BIJ SUBIRACHS Een gedachte en een sonnet bij een vakantiefoto
Tekst van de symboliek van de bouwmeesters bij Subirachs Tekst van de symboliek van de bouwmeesters bij Subirachs
CIRKEL, DRIEHOEK, VIERKANT Het universum volgens Gibon Sengai een indruk van een herhaalde ontmoeting
Tekst van Cirkel, Driehoek, Vierkant Tekst van Cirkel, Driehoek, Vierkant