Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Fama uitgaven
© VisualActivityr 2014
De FAMA organisatie Is een pure vrijwilligersorganisatie. Zowel de leden van het stichtingsbestuur en als alle medewerkers werken daadwerkelijk mee aan de invulling van de doelstelling. Ook de auteurs werken niet tegen betaling maar krijgen wel een aantal exemplaren van hun boek ter beschikking.
De Bataafse Revolutie en wakkere burgers, aantekeningen in de kantlijn van de geschiedenis. Amstelveen 2014. Over het laatste weten of de grond van alle zijn’, in: F. Krap en W. Sinnighe Damsté (Red), Vrijmetselarij altijd in beweging en toch zichzelf. Voorjaarscolleges Rotterdam 2014. Zp. 2014, blz. 11-29. Getrouw aan zichzelf’, in: F. Krap en W. Sinnighe Damsté (Red), Vrijmetselarij altijd in beweging en toch zichzelf. Voorjaarscolleges Rotterdam. Zp. 2014, blz. 15-165.