Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Utrecht 2013
© VisualActivityr 2014
24 april 2013 2e ronde 1e college The Old Charges en hedendaagse maçonnieke ethiek
24 april 2013 3e ronde 1e college The Old Charges en de betekenis van ‘vrij man van goede naam’
Ethiek en de maçonnieke visie In de Oude Pligten wordt er over maçonnieke ethiek slechts summier geschreven. De opmerkingen die er over gemaakt worden zijn op verschillende manieren interpretabel en uiteraard gedateerd. Ze zijn nauwelijks richting gevend en al helemaal geen steun voor de oplossing van grote hedendaagse ethische problemen. De vraag is zelfs of er wel maçonnieke ethiek bestaat. Immers, ook ethische regels, al zijn het maar aanbevelingen, kunnen op gespannen voet staan met de persoonlijke zoektocht naar ‘waarheid’.
De 18e eeuwse betekenis Om lid te kunnen worden van de Vrijmetselarij moest men een ‘vrij man van goede naam’ zijn. Dat betekende toen dat de meeste mensen van het lidmaatschap waren uitgesloten. Als men geen handelsbekwaamheid had was men geen vrij man. Dus was het verboden vrouwen, slaven, ongeletterden etc. in de Vrijmetselarij op te nemen. Ook diende een vrijmetselaar geen stompzinnige Godloochenaar, nog een ongodsdienstige Libertijn te zijn. Een van de vragen die ter sprake zal komen is hoe die omschrijvingen vroeger en nu geïnterpreteerd dienen te worden. Een ander punt is of de hedendaagse wetgeving een struikelblok zou kunnen zijn voor de strikte toepassing van de voorwaarden van toelating tot bijvoorbeeld de Orden die specifiek voor mannen zijn of alleen vrouwen toelaten.