Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij Thoth geschriften
© VisualActivityr 2014
SYMBOLIEKE GRADEN Thoth, tijdschrift, uitgave van Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw sinds 1953 De pelgrimsreis’,  Thoth 34 (1983), blz. 106-119.   De ware Meester woont een stad verder, Middeleeuwers op zoek naar wijsheid’, Thoth 38 (1987), blz. 90-100,   Grootmeester Nationaal, van koningszoon tot manager?’, Thoth 48 (1997), blz. 143-153.   Kunst en Koninklijke Kunst’, Thoth 49 (1998), blz. 39-44.   Een spel dat wereld en leven omvat. De allusieve methode tegen de achtergrond van een (Europese) traditie van verwijzend taalgebruik’, Thoth 50 (1999), blz. 241-246.   Kinderspel of Koninklijke Kunst’, Thoth 50 (1999), blz. 276-277.   Spiritualiteit, of op wie komt het eigenlijk aan?’, Thoth 50 (1999), blz. 277-284.   Thoth,  een terugblik of een toekomstbeeld?’, Thoth 50 (1999), blz. 287-293.   Met W. van Keulen, Enkele lotgevallen van de Vrijmetselarij in het eerste oorlogsjaar’, Thoth 51 (2000), blz. 67-89.   Met W. van Keulen, In de ban van de baron, Mr dr K.L.C.M.I. baron de Wijckersloot de Weerdesteyn en de Vrijmetselarij’,  Thoth 51 (2000), blz. 95-109.   Vrijmetselarij en samenleving, wij zijn op internet. Zijn we nu van deze wereld?’, Thoth 51 (2000), blz. 109-115.   Och dat toch alle vrijmetselaren wijs waren en velen minder eerzuchtig.  De rede van prins Willem Alexander bij zijn aanvaarding van het ambt van Grootmeester- Nationaal’, Thoth 51 (2000), blz.115-129.   De symboliek van de bouwmeester bij Subirachs. Een gedachte en een sonnet  bij een vacantiefoto. Thoth 51 (2000), blz. 197-200.   Rouwloge, gedicht’, Thoth 52 )2001’, blz. 11.   Esoterie en Vrijmetselarij’, Thoth 52 ( 2001), blz. 121-127.   Prof. dr. Michiel Dierickx, een onbekende grote’, Thoth 52 ( 2001), blz. 362-368.   De gelijkheid in wezen van ieder mens,  Broeder Hermannus van Tongeren in discussie tegen bedenkelijke vooroordelen’, Thoth 53 ( 2002), blz. 63-73.   Samen met W. van Keulen, ‘ Albertus Samuel Carpentier Alting (1837-1915). Een leven van vernieuwing, toewijding, vroomheid en vrijheid’, Thoth  53 (2002), blz. 160-177.   De bouwhut, een nederig verblijf voor prinsen en burgers?’,  Thoth  53 (2002), blz. 226-231.    Waarvoor en waarover – Karakter en werkwijze van Thoth’  Thoth  54 (2003), blz. 36-43?   Samen met W. van Keulen, Een Vrijmetselaar met een missie Broeder L.W.J.K. Thomson (1869-1915)’, Thoth  54 (2003), blz. 205-216.   Esoterische, occulte, en maçonnieke invloeden in het werk van Picasso. Signalement van een verrassende studie’, Thoth  56 (2005), blz. 75-80.
Herziening van:  D.C.J. van Peype, P.H. Pott, E.A. Boerenbeker e.a., De Leerling-vrijmetselaar. Den Haag 2005. (Herdruk in 2009). Als redacteur en auteur: Le Veritable Zele, gebaande en nieuwe wegen. Vijfentwintig jaar arbeid in de werkplaats ‘s Gravenhage 2005 Pen, Passer en Winkelhaak.  Enkele gedachten over 250 jaar schrijven over Vrijmetselarij in Nederland’, Thoth  57 (2006), blz. 44-67. Elie Luzac, bijna vrijmetselaar? Thoth  57 (2006), blz. 198. Grijs van jaren groen van zeden? Vrijmetselarij en vooruitgang’,  Thoth  57 (2006), blz. 125-138.   ‘Een wetenschapper in dienst van de Sicherheitsdienst’, Thoth 58 (2007), blz. 153-159.   Vrijmetselarij en poëzie. Is er plaats voor literatuur in het rituaal?’  Thoth 58 (2007), blz. 202-214.   Signalement van H. van Bergeijk, Jan Wils de Stijl en verder,  Thoth 58 (2007), blz. 292-301. Spiegelbeeld’, Thoth 59 (2008), blz. 242-249.   ‘Ruimte  in taal’, Thoth 59 (2008), blz. 338-347. ‘Lessing, vrijmetselaar en zachtmoedig radicaal’, Thoth 60, (2009), blz. 328-342.
De Stichting Ritus en Tempelbouw,  De Stichting is zelfstandig, onafhankelijk, zij is of vertegenwoordigt niet een bepaalde stroming binnen de Vrijmetselarij, noch de Orde en werkt in het Nederlandse taalgebied. Zij stelt zich tot doel met haar activiteiten, waaronder eerst en vooral het tijdschrift Thoth, onderzoek en studie op het gebied van de Vrijmetselarij te bevorderen en aan de resultaten daarvan ruime bekendheid te geven.