Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Miscellanea
© VisualActivityr 2014
Symboliek is óók van alle dag’, Een inleiding bij de jubileumviering van de A.L. Wolfgang Amadeus Mozart. Hilversum 27 April 2004 tekst in deze website) Als redacteur en auteur: La Vertu, 1757-2007, een loge in Leiden. Purmerend 2007. Die Jahre vor und nach dem II. Weltkrieg in den Niederlanden: Kontinuität und Neubeginn?’, in: Quatuor Coronati Jahrbuch für Freimaurerforschung 45 (2008), S. 107-119. ‘Democraten en republikeinen in Nederland?’, Kilwinning 3 (2011), blz. 27-43. Als redacteur en medeauteur: 50 Jaar L'Age d'Or, 1963-2013. Leiden 2013. Daarin: ‘Sic itur ad astra’ blz. 94-100. Bijdrage Gedenkboek Vicit Vim Virtus, Haarlem 2015.? Hermannus van Tongeren, een prijzenswaardig mens. 2015. Een veertigtal korte bijdragen (columns, boekbesprekingen, overzichten buitenlandse publicaties) in het Algemeen Maçonniek tijdschrift in de jaargangen 1996-2003.