Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Eensgezindheid
© VisualActivityr 2014
Over Goden en Atomen 6 oktober 2014
Een blik terug om vooruit te kunnen zien In een aantal stappen door de eeuwen heen Wat voor maatschappij? Welke filosofische stromingen? Wat betekende de Vrijmetselarij?
Lucretius Lucretius
Ton de Kok; Lucretius (98 - 55 v. Chr.), in: ‘Wat is God’. Bussum 2013, blz. 44-57
Over Goden en Atomen, tekst Over Goden en Atomen, tekst
Weg van begane wegen, van Cusanus naar Spinoza 20 oktober 2014
Een nieuwe bouwkunst, de herontdekking van Vitruvius 3 november 2014
1e deel
2e deel
1e deel
2e deel
Oude en nieuwe plichten: twee dominees en de moderne Vrijmetselarij 17 november 2014
1e deel
2e deel
Twee dominees en de moderne Vrijmetselarij, tekst Twee dominees en de moderne Vrijmetselarij, tekst De rede aan het woord, tekst De rede aan het woord, tekst
De rede aan het woord: een verlichte eeuw 1 december 2014
Onvoltooid verleden en tegenwoordige tijd secularisatie, religie, vrijmetselarij, kerk en staat 5 januari 2015
Aarzelende verandering en verwachtingen de twintigste eeuw 2 februari 2015
Aarzelende verandering en verwachtingen, tekst Aarzelende verandering en verwachtingen, tekst Onvoltooid verleden en tegenwoordige tijd, tekst Onvoltooid verleden en tegenwoordige tijd, tekst Over het laatste weten of de grond van alle zijn, tekst Over het laatste weten of de grond van alle zijn, tekst
Over de driften in een 18e eeuwse loge Op zoek naar het innerlijk behang van een loge en haar leden 18 mei 2015
Over de driften in een 18e eeuwse loge, tekst Over de driften in een 18e eeuwse loge, tekst Een nieuwe bouwkunst Een nieuwe bouwkunst