Prof. Dr. Max de Haan Uitgevoerd werk rond thema: Vrijmetselarij
Acta Macionica
© VisualActivityr 2014
Jaarboeken uitgegeven door de Reguliere Groologe van België sinds 1990.
Het spel of de knikkers, een discours over methode’, Acta Macionica 13 (6003), blz. 25-37. ‘De laatste brief van Mozart aan zijn vader’, Acta Macionica 22 (6012), blz. 457-467. ‘Over Vrijmetselarij en Snooker’, Acta Macionica 24 (6014), 143-151. ‘Tableau en retabel’ Acta Macionica nog te verschijnen